โรคภูมิแพ้ผิวหนัง

โรคภูมิแพ้คืออะไร

โรคภูมิแพ้  เป็นโรคที่มีอาการเรื้อรัง  สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้  ภูมิแพ้เป็นอาการที่ร่างกายมีความไวต่อสารบางอย่างที่ปะปนมาในสิ่งแวดล้อมในอากาศ  เช่น  ละอองเกสรดอกไม้  ดอกหญ้า  เชื้อราบางชนิด  หรืออาหารซึ่งเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วทำให้เซลล์ผลิตสารฮีสตามิน (Histamine)  ทำให้เกิดอาการแพ้

สาเหตุของโรคภูมิแพ้

 • พันธุกรรม
  ผู้ที่มีประวัติภูมิแพ้ในครอบครัว  มีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้ได้สูง
 • สิ่งแวดล้อม
  การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการสัมผัสกับฝุ่นละออง  ควันบุหรี่  หรือเกสรดอกไม้  ดอกหญ้า  ในช่วงวัยเด็ก  1-2  ปี  อาจทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้

ร่างกายมีกระบวนการอย่างไรเมื่อสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้เข้าสู่ร่างกาย

ปกติร่างกายมีระบบภูมิคุ้มกันซึ่งทำหน้าที่จดจำสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย  เช่น  เชื้อไวรัส  เชื้อแบคทีเรีย และสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อต่อสู้กับเชื้อโรค  ภูมิแพ้  คือ  ภาวะที่ภูมิคุ้มกันของร่างกายมีปฏิกิริยาต่อสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ครั้งแรก  โดยสร้างภูมิคุ้มกันที่เรียกว่า  แอนติบอดี  (Antibody)  เพื่อต่อสู้กับสารเกิดภูมิแพ้  มีผลทำให้แมสท์เซลล์ (Mast  Cell)  หลั่งอีสตามีนขึ้นที่เนื้อเยื่อต่าง ๆ ทำให้เกิดการอักเสบของอวัยวะ  อาการที่พบ   เช่น คัดจมูก  แน่นหน้าอก  ผื่นหรือลมพิษ  ในบางรายอาจมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

รู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคภูมิแพ้ ?

โรคหลายชนิดมีอาการคล้ายโรคภูมิแพ้  เช่น โรคหวัดธรรมดาที่มีอาการคล้ายโพรงจมูกอักเสบเนื่องจากภูมิแพ้  โรคหอบหืด  ดังนั้น  ควรให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็นผู้ทำการวินิจฉัย  เพื่อสามารถให้การรักษาที่ถูกต้อง

อาการของโรคภูมิแพ้เป็นอย่างไร ?

อาการภูมิแพ้ขึ้นอยู่กับระบบของร่างกายที่มีผลกระทบ  แต่ที่พบได้บ่อย  คือ

 • อาการทางระบบทางเดินหายใจ โดยผู้ป่วยมีอาการเหมือนแพ้อากาศ  เยื่อบุตาอักเสบและคัน  คัดจมูก  จาม  น้ำมูกไหล  คล้ายเป็นหวัดเรื้องรังตลอดปี  ไอ  หรือมีอาการของโรคหอบหืด
 • อาการทางผิวหนัง เช่น  ผื่นคัน  ลมพิษ  ผิวหนังอักเสบ  (Atopic  dermatitis)
 • อาการทางระบบทางเดินอาหาร

การรักษา

แพทย์อาจให้การรักษาโดยให้ยา  หรืออาจช่วยให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันด้วยตัวเอง โดยฉีดสารที่ก่อเกิดให้เกิดอาการแพ้เข้าสู่ร่างกาย  เมื่อร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้ด้วยตัวเองแล้ว  จึงไม่เกิดอาการแพ้อีก

การป้องกัน

 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารที่ก่อนให้เกิดภูมิแพ้ให้น้อยที่สุด
 • อยู่ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
 • จัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้สะอาด  หลีกเลี่ยงการแต่งบ้านที่อาจทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละออง  เช่น  การปูพรม  ไม่ควรมีหนังสือพิมพ์เก่า ๆ หรือชั้นวางหนังสือในห้องนอน
 • ลดการสะสมของฝุ่นละอองโดยใช้ผ้าคลุมเตียงและปลอกหมอนชนิดกันฝุ่น  หรือใช้เครื่องกรองอากาศ
 • กำจัดสัตว์ที่อาจเป็นพาหะของเชื้อโรคภายในบ้าน เช่น  หนู  แมลงสาบ  ไร (โดยทาพื้นด้วย Benzylbenzoate)  เป็นต้น
 • ไม่รับประทานอาหารหรือยาที่คิดว่าทำให้เกิดการแพ้
 • หลีกเลี่ยงความเครียด  หรือ วิตกกังวล  นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์  เช่น ผัก  ผลไม้
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

ผลิตภัณฑ์ Skinesia มอบความชุ่มชื้นให้แก่ผิวโดยการสร้างผิวให้แข็งแรง มีสารประกอบของผิวหนัง3 ชนิดเสมือนเป็นการสร้างผิวหนังใหม่ที่แข็งแรงข้นไห้กับผิวป้องกันการไม่ให้ สูญเสียน้ำแม้กระทั้งตอนนอนให้ผิวสวยช่วยในการชะลอวัยและแข็งแรงได้ยาวนาน แม้เวลาผ่านไปเหมาะสำหรับคนไข้ผิวบอบบางแพ้ง่ายโดยไม่ทำให้เกิดการระคาย เคือง

ครีมบำรุงผิวเพื่อปกป้องและฟื้นฟูสภาพผิวจากผิวแห้งเสีย โดยมีสารประกอบของโครงสร้างในชั้นผิวหนังเพื่อทดแทนผิวมีสูตรเข้มข้นเพื่อ บำรุงรักษาที่แห้งหยาบกร้าน ลดอาการมีผื่นแดงคัน และป้องกันไม่ให้เกิดเป็นผื่นแพ้กลับมา โดยการสร้างผิวให้แข็งแรงจากธรรมชาติของผิวโดยมีสารสำคัญ มากว่า 7 ชนิด

Scientifically Proven Effects

ceramide complexes

 • Supports the renewal of the skin’s natural protective layerand forms an effective barrier against moisture loss.
 • Particularly suitable for long term protection and repair ofsensitive and dry skin

Shiso Extract

 • A natural anti-allergic & immune regulating substance derived from the green perilla leaves grown in Hokkaido, Japan. Clinically proven that effectively treat skin irritation, allergy, acute&chronic inflammation and  dermatitis

Dipotassium  Glycyrrhizinate

 • Effectively treat atopic dermatitis,  subacute or chronic skin diseases, skin irritation /inflammation/allergy.

Phytosphingosine

 • A natural sphingolipid  in human skin  that maintain skin
 • barrier function , as well as,  anti-microbial and anti-inflammatory properties

Tocopheryl acetate

 • Tocopheryl acetateis a form of vitamin E, a natural skin-moisturizer and antioxidant. Its benefit including reducing the formation of free radicals from exposure to UV rays, promoting the healing process, strengthening the skin’s barrier function, protecting the skin barrier’s lipid balance, and reducing skin’s water loss

Aloe vera

 • Relaxing, Calming & Soothing skin
 • Maintain skin’s moisture balance

Cucumber extract

 • has an extremely soothing effect on the skin and antioxidant properties that help soothe, calm skin irritation, and relieve puffy skin.
 • Some of the minerals found are magnesium, potassium and silica; silica helps reduce wrinkles and fine lines by tightening of collagen.
 • Its extract has anti-inflammatory qualities as well as anti-itch which are good for cuts, burns and bug bites; the moisture-regulating is perfect for revitalizing and hydrating

Defensive Rescue oil

 • Prevents skin hyper-reactivity, irritation, allergy, redness
 • Imparts immediate soothing
 • Effectively regenerates the skin barrier
 • Protects & improve stem cells of skin.
 • Anti-aging
 • immediately even skin tone for flawless, radiant skin
 • Pre-treatment with DEFENSIL® Rapid recovery complexes stimulates epidermal stem-cell colony forming efficiency by up to 300 % compared to the untreated control

Ideal for

 • Repair and restore skin redness, irritation, allergy, dry, stress, aging and all sign of skin inflammation.
 • Special formula for sensitive skin
 • Instantly relieves 5 symptoms of eczema; Itch, Dryness, Scaling, Roughness, Redness
 • Reduce skin’s water loss and maintain skin’s moisture balance.
 • Excellent clinical results on acne with both anti-microbial property and anti-inflammatory.
 • Effectively treat skin irritation, allergy, acute&chronic inflammation, atopicdermatitis.
 • Reveal healthier, younger, smoother, brighter and softer skin.
 • Help your skin looking younger than you ever feel before.