การลบรอยสัก

การลบรอยสัก

การลบรอยสักมีด้วยกันหลายวิธี โดยหลักการคือการเอาเม็ดสีที่เกิดจากการสักออกและไม่เกิดเป็นรอยแผลเป็นตามมา ดังนั้นผิวข้างเคียงและผิวด้านบนต้องได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

ภาพก่อนและหลังการลบรอยสัก

ภาพก่อนและหลังการลบรอยสัก

ภาพก่อนและหลังการลบรอยสัก