การรักษาฝ้า

การรักษาฝ้า

การใช้เลเซอร์ Laser treatment เพื่อดึงเอาเม็ดสีใต้ผิวหนังออกเป็นการรักษาที่ตรงวิธีที่สุดโดยทาง BSL clinic มีประสบการณ์มานานกว่า 30 ปี ในการดูแลคนไข้ที่มีปัญหาฝ้า ซึ่งใช้เลเซอร์ในลักษณะค่อยๆเอาเม็ดสีออกร่วมกับการส่งผ่านสารที่สามารถหยุดยั้งการสร้างเม็ดสีและมีความปลอดภัย เพื่อให้การรักษาได้ประสิทธิภาพมากขึ้นและไม่กลับมาเข้มขึ้นหลังทำงาน

ภาพก่อนการรักษาคนไข้ที่มีปัญหากระและฝ้า
โดยมีสีผิวไม่สม่ำเสมอ
ภาพหลังการรักษาโดยใช้หลักการเอาเม็ดสีออก
ร่วมกับการแก้ไขร่องใต้ตาด้วยสารเติมเต็ม
ที่ BSL clinic by Ananclinic
ภาพก่อนการรักษาฝ้า
ภาพหลังการรักษาฝ้าด้วยการใช้เลเซอร์ Laser treatment เพื่อดึงเอาเม็ดสีใต้ผิวหนังออก
ภาพก่อนการรักษาฝ้า
ภาพหลังการรักษาฝ้า 4 ครั้งเป็นเวลา 4 เดือนที่ BSL clinic by Ananclinic
ภาพ ก่อนการรักษา คนไข้ที่ทำเลเซอร์สลายเม็ดสีมาก่อน แล้วมาปรึกษาเราจะรักษาได้ยากกว่าปกติ จะพบว่ามีลักษณะเป็น ด่างขาวบริเวณฝ้าและมีขอบชัดเจนด้วยซึ่ง
ภาพ หลังการรักษา คนไข้ที่ทำเลเซอร์สลายเม็ดสีมาก่อนแล้วแต่การรักษาที่ BSL clinic จะเป็นการดึงเอาเม็ดสีออกซึ่งจะไม่เข้มขึ้นหลังการรักษา
ภาพก่อนการรักษาฝ้า
ภาพหลังการรักษาฝ้า3 ครั้ง เป็นเวลา 3 เดือน ที่ BSL clinic by Ananclinic