การรักษารอยแผลเป็น

การรักษารอยแผลเป็น

แพทย์ BSL Clinic สามารถรักษารอยแผลเป็นนั้นได้โดยการกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อใหม่และการตัดพังผืดใต้ชั้นผิวหนังโดยไม่มีลอยแผลเป็นหรือเลือดออกด้วยเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง

ภาพก่อนการรักษารอยแผลเป็นจากอุบัติเหตุ
ภาพหลังการรักษารอยแผลเป็นจากอุบัติเหตุที่ BSL clinic by Ananclinic
ภาพก่อนการรักษาแผลเป็นจากการผ่าตัด
ภาพหลังการรักษาแผลเป็นจากการผ่าตัด 1 ครั้ง After 1 treatment session
ภาพหลังการรักษาแผลเป็นจากการผ่าตัด 4 ครั้ง ที่ BSL clinic by Ananclinic After 4 treatment sessions
ภาพก่อนการรักษารอยแผลเป็น
ภาพหลังการรักษารอยแผลเป็นที่ BSL clinic by Ananclinic After 1 month Combination ofvascular laser and fraxeltreatment